Türkisch

Kita hakkında Haberler

Geli¸s  ve Alı¸s  zamanları
Anaokulumuz Pazartesinden Cumaya kadar 7.30 ve 17.00 arası açıktır. Çocukların
en geç saat 9.00′ a kadar gelmi¸¸s  olmaları gerekir. O zaman çocuklar dig˘er
çocuklarla dostluk kurmaya, kahvaltı yapmaya,
oynamaya ve ba¸s ka ¸s eylerle ilgilenmeye daha iyi ve rahat zamanları olur. Lütfen
bize zamanında niçin, ¸cocug˘unuzu saatinde
getiremiyeceg˘inizi bildirin. Çocuklar sadece sizin yazılı verdig˘iniz mesuliyet
belgesinde ismi geçen  ¸s ahıslar tarafından alınabilirler. („Mesuliyet Belgesi“ dekı
yazıya bakınız)

Mesuliyet Belgesi
Bu anla¸¸s mayı imzalyarak (en geç ilk gün) çocugunuzu kendiniz yada verdig˘iniz
ba¸s ka isimlerin okula getirip, alınmasını sag˘lıyag˘agınızı kabul ediyorsunuz.

Yeni Ba¸s lang˘ıç
Anaokuluna yeni gelen çocuklar için, alı¸s ma zamanı vardır. Ílk
günlerde çocuklar bütün zaman okulda kalmamalıdırlar.
Teçrübelerimizden yola çıkarak, çocukları alı¸s tırarak, hergün okula gelmesini
sag˘lamaktır. Daha detaylı sizinlede konu¸s abiliriz.

Serbest Oyun Zamanı
Serbest oyun çocuklar için, istedig˘i çocukla, küçük gurupla ve
yeti¸s kinle, istedig˘i oyunla, oyun konusuyla, zamanı içerisinde
oynamasıdır. Serbest oyun zamanında çocug˘un kendi yeteneklerini, kendi ba¸s ına
yapabilmesinde yardımcı olmaktadır. Ya¸s adıklarını oyuna çevirip oynamaya,
kuralları ög˘renmeye, sorunları çözmeye firsat
bulmaktadırlar.

Gelememe sebebini bildirmek
Eg˘er çocug˘unuz okula herhangi bir sebepten (Hastalık, Ízin, vs.)
gelemiyecekse bunu bize bildirmeniz gerekir. Be¸s  gün okula
gelmeyenin sebebini bilememek, okuldan uzakla¸s tırılmasına sebeptir.
(Kinderbetreuungsvertrag’da yazılıdır)

Hırıstiyanlıg˘a göre Eg˘itim
Eg˘itimcilikte hırıstiyanlig˘a göre ög˘retimde iki konuya ag˘ırlık
veriyoruz.
1.Amacımız çocukların birbirlerini oldukları gibi bilmeleri ve kabul      etmeleri.
2.Çocuklarla beraber ya¸s antımızda, incilde olan deg˘erleri, dog˘ruluk,
sorun yapmadan sorunları çözebilme, birbirini koruma ve birbirine      saygı
duymak, gibi güzellikleri yansıtmaktır.
Íncilden hikayeleri ve, ¸s arkıları knonu yapıp, tarti¸s mak, i¸s imizi
kolayla¸s tırıyor. Önemli nokta bu gibi konularda çocugun kendi
konumu oluyor.

Íncil Hikayeleri
Çocuklarin Tanrı’yı ve Ísa’yı tanımalarını gönülden istiyoruz.Özeillkle Hırıstiyan
Bayramlarında, çocukların ya¸s larına göre Íncilden hikayeler tanıtmaya çalı¸s ıyoruz.
Daha cok Ísanın insanlarla ya¸s adıkları ve
insaniyete verdikleri ile ilgileniyoruz. Özellikle vurgulanan ¸s ey Tanrı’nın insanları
önyargısız sevdig˘i ve zor durumlarda yardım
ettig˘idir. Almanya’da tartıs ılan konu, niçin Noel, Paskalya, Ürün-
Te¸s ekkür’ü bayramları kutlanır, bunları konu¸s mak istiyoruz.